BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, Uluslararası Ticaret hukuku, Uluslararası İş Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Tahkim, Avrupa Birliği Bankacılık Hukuku, Avrupa Birliği Şirketler Hukuku ve Kurumsal Danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Uluslararası hukuk departmanımız yeni, güçlü ve tecrübeli sildenafil sverige ekibiyle uluslararası düzeyde komplike dava ve uyuşmazlıkları çözebilecek güçte olduğunu kanıtlamıştır. Yurtdışına açılmak isteyen yerel şirketlere de kurumsal danışmanlık hizmeti vermekte olan BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Uluslararası Hukuk departmanımız aynı zamanda konusunda eğitimli kadrosuyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Tahkim Mahkemesini ilgilendiren hukuk davalarına da bakmaktadır.

www.Apotek2sverige.com/kamagra.html

BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere kurumsal danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kurumsal Danışmanlık hizmeti müvekkile şirketler hukuku başta olmak üzere; pay devirleri, şirket birleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, devralmalar, halka açılma, yabancı ortaklık, tasfiye, yönetim kurulunun hak ve sorumlulukları gibi konularda alanlarında profesyonel avukat ve danışmanlarıyla teknolojik şirketlere kurumsal danışmanlık hizmeti vermektedir. BTC Hukuk ve Danışmanlık, Kurumsal Danışmanlık verdiği şirketlere aynı zamanda sözleşme hukuku alanında da (Franchise sözleşmeleri, Lisans sözleşmeleri, Hizmet sözleşmeleri, Know-How Sözleşmeleri, Patent Sözleşmeleri, Telif Hakkı Sözleşmeleri) danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. 

BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tapu tescil davaları, istihkak davaları, kamulaştırma davaları, kira bedeli tespit davaları ve tescil davaları başta olmak üzere; konut, arazi, tarla, rezidans gibi taşınmaz hukuku ve bunlarla ilişkili miras hukuku alanında kapsamlı hizmet sunmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili kapsamlı danışmanlık hizmeti de veren BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi bu kapsamda site yönetimi ile işçileri arasındaki elzem yasal düzenlemeleri, genel gider ve aidat toplamalarında çıkabilecek uyuşmazlıklar, karar defterlerinin ve ilgili belgelerin tutulması, site içerisinde yapılan alım-satım işlemleri için yapılacak ihaleler ve 634 sayılı KMK kapsamında çıkabilecek diğer uyuşmazlıklar hakkında site yönetimi ve temsilciler kuruluna kapsamlı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadı

İcra takibi ve davları aynı zamanda İflas davalarında tecrübeli olan BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, alacaklı veya borçlu sıfatıyla icra takibi veya davası veya iflas davalarına taraf olan yabancı veya yerli, gerçek veya tüzel kişilere kapsamlı bir avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Başlıca çek, senet ve poliçe gibi değerli kağıtların icra takibinin açılması, talebin takip edilmesi, dilekçelerinin hazırlanması, haciz işlemlerinin yapılması, mal varlığının satışa çıkarılması, iflas talebi, iflas iptal davaları, menfi tespit davaları ve tasfiye sürecinin yönetilmesi gibi İcra ve İflas Hukukuna dair her türlü uyuşmazlık hakkında avukatlık ve rehberlik hizmeti sunmaktadır.

Başlıca faaliyetlerinden biri olan Bankacılık ve Finans Hukuku BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdiği bir başka alandır. Gerçek ve tüzel kişilere kredi alımı ve satın alma finansmanı gibi hukuki uyuşmazlıkların yanısıra BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi teminatlı veya teminatsız borç, tahvil bonosu düzenlenmesi ve sermaye piyasası gibi teknik hukuk konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin hayatımıza yer edinmesiyle kişisel verilerin korunması, ifade özgürlüğü ve nefret söylemi hususları son dönemde önemi hayli artan konulardır. BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tecrübeli ve dinamik avukatlarıyla, şirketlerin kişisel verilerin koruması politikalarının hazırlanması ve şirket personellerinin kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirilmesi konularında kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermektedir. Aynı zamanda kitlesel haberleşme araçları ve online platformlarında ifade özgürlüğü, nefret söylemi ve elektronik ticaret alanlarında oluşan uyuşmazlıkları yerel ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

İşçi-İş veren arasındaki hukuki hakların düzenlenmesi, toplu iş sözleşmeleri, iş yeri güvenliği, işe iade ve iş hukukuna dair ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi gerçek ve tüzel kişilere kapsamlı bir avukatlık ve rehberlik hizmeti vermektedir.

Profesyonel, tecrübeli ve dinamik yapısıyla Yerel ve Yabancı hukuka hâkim Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren BTC Hukuk ve Danışmanlık kadrosu, Franchise sözleşmeleri, Distribütörlük Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Patent Sözleşmeleri, Telif Hakkı Sözleşmeleri, Lojistik Sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri, Materyal Satış Sözleşmeleri, Leasing Sözleşmeleri, Opsiyon Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmeleri, Standstill Sözleşmeleri ve Yazılım Lisans sözleşmeleri hakkında kapsamlı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aynı zamanda uluslararası düzeyde Avrupa Birliği Brüksel Anlaşması, Avrupa Birliği Roma Anlaşması, CISG (Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması), INCOTERMS, UNIDROIT (Milletlerarası Ticarete İlişkin Prensipler), ICC sözleşmeleri ve Lahey Sözleşmesi ile ilgili konularda hukuki rehberlik sağlamaktadır.

BTC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi başta yurtdışında boşanan evli çiftlerin Türk mercilerinde boşanma kararının tanınması adına açılan tanıma tenfiz davaları aynı zamanda yabancı vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş usulü ve prosedürleri hususlarında aynı zamanda Dublin Konvansiyonuna hâkim Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.